Forwoods miljöarbete

Forwoodkoncernen arbetar med investeringar i odlad teak i Panama.

Sedan 1999 har Forwood förmedlat investeringar i odlad teak till mer än 1100 privatpersoner och företag. Bolaget har idag drygt 1000 hektar mark under förvaltning och ägs av totalt 1013 aktieägare.

Forwood värnar om den biologiska mångfalden och den naturliga djungelfloran, därför äger Forwood idag även ca 400 hektar med orörd djungel som därmed blir fredad från olaglig avverkning eller svedjebruk vilket skapar ett rikt liv för djungelns alla invånare.

Etik och odlad teak

Olaglig och brutal avverkning av regnskog och djungel är ett av vår tids största miljöproblem. Världens "lungor" håller på att punkteras på ett skrämmande sätt av starka ekonomiska intressen. Träslaget Teak är hårt utsatt på grund av hög efterfrågan av princip hela världen. Naturliga bestånd av teak är idag försvinnande små och koncentreras framförallt i områden kring Thailand, Laos och Burma. Burma står för nästan en tredjedel av världens totala teak produktion, men landet och dess militärregim skövlar skoningslöst skogen i jakten på pengar, oftast utan en tanke eller etisk insikt på hur avverkningarna påverkar människor och miljö i områdena.

I spåren av alla negativa aspekter som skövling och avverkning innebär har det vuxit fram ett stort behov från både producenter och konsumenter att försäkra sig om att teaken man köper är från odlingar som inte påverkar miljön negativt. FSC - Forest Stewardship Council, är den ledande oberoende organisationen för certifiering av skogsproduktion runt om i världen. FSC bildades 1993 för att säkerställa att skogsbolag följer etiska riktlinjer och principer för miljöaspekter vid skogsavverkning. För att ett skogsbolag skall bli FSC certifierat krävs även att bolaget tar ansvar och hänsyn till både miljömässiga aspekter och lokalbefolkningens förhållande genom att säkerställa arbetstillfällen och försörjning av boende.

Forwood är naturligtvis FSC certifierat. Forwoods etiska nivå sträcker sig ännu längre för att säkerställa att den biologiska mångfalden bevaras och att det även blir positiva effekter för lokalbefolkningen i form av tillväxt och arbetstillfällen i området. Utöver att Forwood äger 400 hektar orörd djungel jobbar Forwood även aktivit med donationsprojekt av skolmöbler till skolor i Darién regionen i Panama.

Att investera i skog gynnar både miljön och ditt kapital.

Klimatförändringarna påverkar oss alla. Forwood skapar möjligheten att förbättra situationen för både miljön och ditt kapital. Sedan 1999 erbjuder Forwood en lönsam placering som innebär just detta - odlad teak.

Att investera i skog är tryggt och lönsamt både för dig och miljön.

All teak som Forood odlar växer på före detta betes- och åkermark som legat i träda. För att bidra till att skydda ekosystemet lämnas minst 10 % av plantageytan orörd för fri utveckling.

Läs mer om Forwood.

Vad gör teak så intressant?

Teak växer fyra gånger snabbare och har sju gånger högre virkesvärde än svensk gran. Med sina unika egenskaper som t ex naturligt skydd mot brand, röta, fuktbeständighet och vridstyvhet är teak ett av de mest efterfrågade och högst värderade träslagen i världen.

Prisutvecklingen har historiskt sett varit mycket gynnsam.

Teak har ett mycket tilltalande utseende och användningsområdena är många, men framförallt ser vi teak i snickerier, båtbyggeri och möbelproduktion.

Virket är mörkt rödbrunt, hårt, tungt och oljehaltigt.

Fakta om teak

[ti:k] (eng., av port. teca, ett ord upptaget ur malayalam)

Teak är det gemensamma namnet för tropiska lövträd arter Tectona grandis och träprodukter. Tectona grandis växer naturligt i södra och sydöstra Asien, främst Indien, Indonesien, Malaysia och Burma, men är naturaliserad och odlas i många länder, inklusive Afrika och Karibien. Burma står för nästan en tredjedel av världens totala teak produktion.

Ordet teak kommer från Malayalam (i Malabarkusten regionen) ord theka eller Tekka. Tectona grandis är ett stort, lövträd som dominerar i blandade ädellövskog. Den har små, doftande vita blommor och pappersblad som ofta är håriga på undersidan. Tectona grandis bär frukt från september till december. Frukterna är klotformiga och 1,2-1,8cm i diameter.

Tectona grandis är ett stort lövträd upp till 40m högt med grå till gråbrun bark. Bladen är äggrunda till ovala, 15-45 cm långa och 8-23 cm breda, och hålls på robusta bladskaft.

Källa: Wikipedia (engelsk översättning)

Fakta om Panama

Panama, formellt Republiken Panama, är en stat på Panamanäset i Centralamerika. Största inkomstkälla är Panamakanalen, kanalen mellan Atlanten (Karibiska havet) och Stilla havet. Landet gränsar till Colombia och Costa Rica.

Klimatet är tropiskt; hett, fuktigt och mulet. Regntiden är lång och varar från maj till januari.

Några av Panamas miljöproblem är vattenföroreningar, avverkning av den tropiska regnskogen, jorderosion och luftföroreningar.

Panamas ekonomi är huvudsakligen baserad på en välutvecklad servicesektor, som står för 75% av BNP. Denna sektor omfattar bland annat Panamakanalen, frihandelsområdet Colon, banker, försäkringsbolag, hamnar, fartygsregister och turism. Nedgången i den globala ekonomin i början av 2000-talet påverkade även Panama. För att stimulera tillväxten har regeringen genomfört vissa reformer, bland annat i skattesystemet. Man försöker också utveckla turismen och den regionala handeln.

Statsskick: republik
Yta: 75 517 km2
Huvudstad: Panama City (708 000 invånare)

Källa: Wikipedia

Producerad av Chillicon webbyrå